Rumunia

Atende S.A. wybiera na swoją siedzibę Centrum Praskie Koneser